Międzynarodowa Federacja Pogańska

Forum PFI PL
Teraz jest sobota, 25 września 2021, 23:49

Wszystkie czasy w strefie UTC + 2 [czas letni (DST)]
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Autor Wiadomość
 Tytuł: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2009, 00:55 
hej. właśnie trafilem na ciekawy artykuł i jeszcze ciekawszy komentarz:


178 r. Rzymski filozof Celsus poświadcza fałszowanie i
modyfikowanie treści Ewangelii, które i tak, w jego opinii, dalej są
pełne sprzeczności. (`Przepisywali i przerabiali Pisma Święte z ich
pierwotnej postaci i usunęli wszystko, co pozwalało [rewizjonistom] na
odparcie zarzutów') [Alethes logos/ Orygenes]

II w. - Wyznawcy chrystianizmu zaczynają głosić nauki o wiecznym dziewictwie Maryi. Wcześniej nikt o tym nie słyszał.

III w. - Przez wprowadzenie ordynacji ustanawia się "stan
duchowny". Chrześcijanie zostali podzieleni na duchownych i laików -
przedtem wszyscy byli równi, będąc jednocześnie wyznawcami i kapłanami
kościoła.

220 r. - Przyjęto dogmat o konieczności wykonania pewnych
czynności kościelnych, niezbędnych do zbawienia. Chrzest okazał się
niewystarczający.

250 r. - Wprowadzono naukę o wiecznych mękach.

IV w.
Św. Augustyn (twórca pierwszej doktryny filozoficznej kościoła
katolickiego) naucza, że niewolnictwo to stan zgodny z naturą (czyli
odwrotnie niż prawnicy i myśliciele rzymscy) i przekonuje niewolników
chrześcijańskich, że ich położenie jest zgodne z wolą Bożą.
Jednocześnie karci `nieuświadomionych" chrześcijan stanu niewolnego
powołujących się na Stary Testament (który przewidywał wyzwolenie po
sześciu latach niewoli). anom zaś mówi o doczesnym pożytku z
Kościoła, który w taki sposób wpływa na świadomość niewolników (In
Psalmos 124, 7).

312 r. - Bitwa pod mostem mulwijskim, w
której Cesarz Konstantyn zwyciężył i zabił Maksencjusza. Z powodu wizji
sennej, którą ujrzał przed bitwą Konstanty (miał wygrać dzięki
symbolowi krzyża), rok później wydał edykt zrównujący religię
chrześcijańską z religiami pogańskimi.

314 r. - Uchwalono ekskomunikę dla dezerterów. Dotąd kościoły chrześcijańskie zabraniały zabijania nawet w obronie koniecznej.

321 r. - Rzymski Cesarz Konstantyn nakazuje święcić niedziele zamiast dotychczasowej soboty.

325
r. - Sobór nicejski. W wyniku głosowania 250 biskupów sprowokowanych
naukami księdza Arrio z Aleksandrii (który głosił że Jezus nie jest
Bogiem, tylko bóstwem niższej klasy) ustala się że przysłany na ziemię
Jezus i Bóg, który go przysłał, to ta sama osoba. Zostaje wprowadzona
wiara w Dwójcę Świętą. Jezus z Betlejem ma zastąpić dotychczas
czczonego Mitrę. Wniebowzięcie Mitry w okresie równonocy wiosennej
staje się chrześcijańskim świętem Wielkanocy. Narodziny Jezusa (6
stycznia) by wyprzeć z rynku konkurencyjnego Mitrę zostają przesunięte
na 25 grudnia (narodziny Mitry). W Rzymie na Wzgórzach Watykańskich,
chrześcijanie przejmują świętą grotę Mitry, czyniąc z niej siedzibę
Kościoła katolickiego (późniejszy Lateran). Nowe kościoły stawiane są
w miejscach kultu Mitry. (Podziemne sanktuaria Mitry można dziś
zwiedzać min. pod kościołem Santa Prisca i San Clemente) . Występowanie
wyraźnych podobieństw do mitryzmu, ojcowie chrześcijaństwa tłumaczą
działalnością diabla. Podstawą kultu Mitry była wiara w
nieśmiertelność duszy oraz 10 podobnych do żydowskich przykazań. Mitrze
poświęcano chleb i wino lub wodę (oraz ofiary ze zwierząt) a jego
wyznawcy łączyli się w gminy, na czele których stali ojcowie. W
odrożnieniu od chrześcijan wyznawcy Mitry nie uważali niewolnictwa za
stan zgodny z wolą Bożą, lecz skutek przemocy.

357 - Rzym wprowadza podatek od wyzwalanych niewolników. W
odpowiedzi biskupi wydaja zakaz wyzwalania niewolników stanowiących
własność Kościoła. Kapłani wprawdzie nadal wieszczą niewolnikom
perspektywę szczęśliwego życia pozagrobowego, ale mogą na nie liczyć
tylko niewolnicy posłuszni i ulegli. Kary dla nieposłusznych
niewolników przewidywało Objawienie Piotra (w II i III w. przez
chrześcijan uważane za pismo kanoniczne), które zapowiadało, że tacy
"będą niespokojnie gryźć się w język i cierpieć od wiecznego ognia"
(Ap. P 11). Oraz nauka dwunastu apostołów która poucza niewolników,
aby odnosili się do swych panów tak jak do samego Boga oraz aby
okazywali im "pokorę i bojaźń" (Didache 4, 11).

364 r. - Na synodzie w Laodycei Kościół zabronił świętowania
soboty. "Chrześcijanie nie powinni judaizować i próżnować w sobotę, ale
powinni pracować w tym dniu; (..) Jeśli jednak będą judaizować w tym
dniu, zostaną odłączeni od Chrystusa" (Kanon XXIX) (C. J. Hefele,
History of the Councils of the Church).

380r - po wstąpieniu na tron cesarski Teodozjusza I,
chrześcijaństwo staje się oficjalną religią Imperium, zaś Kościół
organizacją polityczną, zawsze popierającą działania Cesarzy. Kościół
rzymski staje się podporą istniejącego ustroju politycznego,
społecznego i gospodarczego, mimo że przez wielu chrześcijan było to
uznane za odstępstwo od zasad głoszonych przez Jezusa i tradycję
apostolską

381r. - Na soborze w Konstantynopolu cesarz Teodozjusz do
"Dwójcy Świętej" dołącza trzecią osobę tzw." Ducha Świętego". Mamy
świętą trójce.

382 r. - Synod w Rzymie zwołany przez Damazego ustanawia
zwierzchnictwo Kościoła rzymskiego nad pozostałymi. Uchwała głosi:
"kościół rzymski został wywyższony ponad wszystkie kościoły. Przez
Boga". Dotąd nie istniał jeden, wielki Kościół katolicki, tylko wiele
pomniejszych kościołów chrześcijańskich, nieraz konkurujących ze sobą.
Cesarz zyskuje pośrednio władze nad wszystkimi chrześcijanami.

385 r. - Po raz pierwszy katoliccy biskupi polecili ściąć
innych chrześcijan z powodów wyznaniowych. Miało to miejsce w Trewirze.

390 i 393 r. - Synody w Hipponie i Kartaginie dobierają odpowiednie ewangelie i podania tworząc kanon "Pisma Świętego".

IV w. - Pierwsza uroczystość Wszystkich Świętych zainicjowana przez kościół w Antiochii.

IV w. - Początek okresu mordowania pogan i plądrowania ich
świątyń przez chrześcijan podjudzanych przez biskupów, opatów i
mnichów. W 347 r. Ojciec Kościoła Firmicus Maternus zachęca władców:
"Niechaj ogień mennicy albo płomień pieca hutniczego roztopi posągi
owych bożków, obróćcie wszystkie dary wotywne na swój pożytek i
przejmijcie je na własność. Po zniszczeniu świątyń zostaniecie przez
Boga wywyższeni".

431 r. - Sobór w Efezie potwierdza zasadę wiary w boską naturę
Jezusa i uznaje że człowiek urodził Boga. Xristo Tokos - Matka
Chrystusa - zostaje zastąpione na Teo Tokos - Boga Rodzica.

449 r. - Cesarz Leon I umacniając swoją władzę nad
chrześcijanami wprowadza prymat biskupa Rzymu nad innymi biskupami.
Dotąd istniało wiele rozproszonych tez o prymacie, a każdy biskup
większego miasta nazywany był papieżem, czyli "papa".

Vw. św. Augustyn twierdzi, że aborcja nie stanowi aktu
zabójstwa. Aborcja zatem wymaga pokuty jedynie z powodu seksualnego
aspektu grzechu.. Augustyn pisze: " nie można jeszcze stwierdzić z całą
pewnością, że istnieje dusza w ciele pozbawionym czucia, gdyż nie jest
ono w pełni uformowane, a zatem nie obdarzone zmysłami".

V w. - W połowie V wieku dzień 15 sierpnia staje się świętem
M.B., a cesarz Maurycjusz ustanawia ten dzień świętem dla całego
Cesarstwa.

593 r. - dla uzdrowienia finansów kurii poprzez sprzedaż
odpustów, papież Grzegorz I wymyśla czyściec. Od tej pory bóg na sądzie
ostatecznym nie stawia dusz po prawicy i po lewicy lecz po prawicy, po
lewicy i po środku. W czyśćcu dusze zmarłych cierpią, dopóki nie
spłacą długu lub nie zostaną wykupione przez ofiary żywych. Początkowo
nieśmiało, rozpoczyna się handel zbawieniem.

VI wiek - na synodzie w Macon biskupi głosowali nad problemem, czy kobiety mają dusze. Ustalili że jednak tak.

VI w. - Za sprawą mnichów irlandzkich spowiedź "na ucho"
zaczyna rozprzestrzeniać się po Europie. Do tego czasu spowiedź na ogół
odbywano publicznie i to bardzo rzadko w ciągu całego życia.

VI w. - Na mocy cesarskiego dekretu, wszyscy poganie zostali
uznani za ludzi bez majątku i praw: "iżby ograbieni z mienia, popadli w
nędzę". Dekret ten dawał prawo bezkarnego mordowania i grabienia
niechrześcijan.

600 r. - Wprowadzenie łaciny do liturgii oraz "godzinki" do M.B.

665
r. Dziewiąty sobór w Toledo wydaje postanowienie, które było źródłem
dopływu niewolników dla Kościoła: "Kto tedy, od biskupa po subdiakona,
płodzi synów z kobietą wolną lub niewolnicą, ten powinien podlegać
karze kanonicznej; dzieci z takiego haniebnego związku nie tylko nie
powinny otrzymać spadku po rodzicach, lecz na zawsze, jako niewolnicy,
stanowić własność Kościoła, gdyż ci spłodzili ich w nagannych
okolicznościach" (kanon 10).

694 r. - Siedemnasty sobór toledański uznaje wszystkich Żydów
za niewolników. Ich kapitały ulegają konfiskacie, zostają im też
odebrane dzieci od siódmego roku życia.

715 r. - Wprowadzono modlitwy do świętych.

726 r. -z Dziesięciu Boskich Przykazań usunięto drugie, które brzmi:
"Nie
uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na
niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w
wodach i pod ziemia. Nie będziesz się im kłaniał ani służył" Otwarło to
drogę do handlu obrazami, szkaplerzami, krzyżami, posagami itp.
Przykazań jednak musiało pozostać dziesięć. Kościół podzielił wiec
ostatnie przykazanie, mówiące o niepożądaniu ani zony, ani osła, ani
wolu, na dwie części.

"Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna litera, ani jedna kreska nie może być zmieniona w Prawie" [Jezus]

"Nawet gdybym ja przyszedł i próbował wprowadzić małą zmianę do tego, co podałem pierwotnie, niechaj będę przeklęty' [św. Paweł]

769 Sobór na Lateranie ustanowił nowy dekret dotyczący wyboru
papieży. O prawo wyboru może ubiegać się wyłącznie duchowny. Od elekcji
całkowicie odsunięto osoby świeckie, a przede wszystkim oligarchów
rzymskich.

835 r. - Papież Jan XI ustanawia osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając na dzień im poświęcony 1 listopada.

897 - synod trupii. Papież Stefana VII wykopuje z grobu jednego
z ze swoich poprzedników (z którym rywalizował o papiestwo) i urządza
mu kilkudniowy proces. Akt oskarżenia zawiera trzy zarzuty:
krzywoprzysięstwo, niezdrowe ambicje, naruszenie kanonów. Za karę
martwemu papieżowi Formozusowi kat odrąbuje mu trzy palce, następnie
zrzuca trupa z tronu, przebiera w zwyczajne szaty i wlecze ulicami
Rzymu, po czym wrzuca do zbiorowego grobu z biedakami. Po kilku dniach
papież Stefan dochodzi jednak do wniosku, że to za mało i nakazuje
ponowne wydobycie szczątków Formozusa i wrzucenie ich do Tybru. Kilka
dni poźniej Stefan umiera `nagła śmiercią' a lud Rzymu wydobywa zwloki
Formozusa z rzeki.

X w. - Odo z Cluny głosi: "Obejmować kobietę to tak, jak
obejmować wór gnoju..." Cała Europa znajduje się pod panowaniem
papieży. 95 procent ludności nie umie ani czytać, ani pisać; ludzie
żyją w ciemnocie i brudzie; wodę uważano za szkodliwą dla zdrowia, a
mycie się za grzech; kwitną przesądy i gusła. Załamuje się aktywność na
polu medycyny, techniki, nauki, edukacji, sztuki i handlu. Trwa mroczny
okres w historii Europy.

904 - w kościele zaczyna się tzw.
okres pornokracji, obejmujący 12 kolejnych papieży, który walnie
przyczynia się do definitywnego rozpadu chrześcijaństwa na część
wschodnią i zachodnią. Kilka kobiet na kilkadziesiąt lat opanowuje
Lateran. Nie mogąc osobiście założyć korony papieskiej, rządzą
Kościołem za pośrednictwem swych kochanków i synów, stając się de facto
papieżycami. Za główną bohaterkę okresu pornokracji uważana jest
Marozja Mariuccia, senatorka i patrycjuszka Rzymu ur. ok. 890 r., córka
Teodory, kochanka Sergiusza III, matka Jana XI, babka Jana XII, ciotka
Jana XIII, prababka Benedykta VIII (1012-24) oraz Jana XIX (1024-32).
Częścią jej polityki były też zmiany mężów, przy czym dwaj z nich
Gwidon i Hugon byli jej rodzonymi braćmi (kolejni papieże legalizowali
te związki).

904 papież Sergiusz III morduje swoich poprzedników (Leona V i
Krzysztofa) i dzięki protekcji Teodory Starszej obejmuje papiestwo.
Sergiusz wkrótce uwiódł córkę swej mecenaski i kochanki,
piętnastoletnią piękną Marozję, która dała mu syna, jednego z
przyszłych `ojców świętych" Jana XI.

911 papież Sergiusz umiera `nagłą smiercia' a jego miejsce
zajmują kolejno trzej figuranci z nadania Teodory, a zarazem, jej
kochankowie: Anastazy III (911-913), Lando (913-914) i Jan X (914-92.
Po tym pontyfikacie głównie skrzypce w polityce papieskiej należą już
wyłącznie do Marozji (jej matka zmarła).

955 na tron papieski
wstępuje osiemnastoletni Oktawian (wnuk Marozji), który przybrał imię
Jana XII. Młody Oktawian, w przeciwieństwie do swych poprzedników,
pełni w Rzymie zarówno władzę duchowną, jak i świecką. Oktawian wierzy
w boga Jupitera i boginię Wenus, a na szyi nosi woreczek z amuletami
ochronnymi. Za jego pontyfikatu rozpusta i rozpasanie sięga zenitu. Z
pałacu laterańskiego czyni dom publiczny dla `złotej młodzieży
rzymskiej" (synów i córek patrycjuszy) oraz `czarnoksięską świątynię'.
Za usługi kurtyzan i wróżek Jan XII płaci kielichami do mszalnego wina
i innymi dewocjonaliami. Ma bzika na punkcie koni. W stajniach odprawia
msze, dziesięcioletniego chłopca stajennego czyni diakonem. Niczym
Kaligula, swą ulubioną klacz mianował senatorem. Jan XII ukoronował
króla Niemiec Ottona I na cesarza. Zginął z ręki męża swojej kochanki.

966 - wprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce. Chrześcijaństwo
nie toleruje współistnienia innych religii, wierzeń i bogów. Zrazu
spotyka się to ze zdziwieniem tolerancyjnego politeizmu Słowian.
Niszczone są wszelkie oznaki rodzimej wiary. Na miejscach palonych
świętych gajów i burzonych świątyń stawiano kościoły, w dniach świąt
tradycyjnych wprowadzano święta kościelne, lokalne bóstwa zastępowano
kultem świętych (np. Brygis św. Brygida). Jak podaje biskup
Thietmar: `W państwie [polskim] lud wymaga pilnowania na podobieństwo
bydła, i bata na podobieństwo upartego osła (...) Jeśli stwierdzono
więc, że ktoś jadł po Siedemdziesiątnicy mięso [wielki post], karano go
surowo poprzez wyłamanie zębów. Prawo Boże bowiem świeżo w tym kraju
wprowadzone, większej nabiera mocy przez taki przymus, niż przez post
ustanowiony przez biskupów" (VIII,2). Do końca XVIIIw proces ten
zakończył się wyparciem ze świadomości społecznej całej słowiańskiej
tradycji religijnej, która częściowo została zniszczona, a częściowo
przeformułowana i wchłonięta do systemu chrześcijańskiego.

983 - Wielkie powstanie słowiańskie przeciwko chrystianizacji.

993 r. - Papież Leon III zaczął kanonizować zmarłych.

1000r. Chrześcijanie wierzyli w uwięzienie w roku 317 Lewiatana
w podziemiach Lateranu (ówczesnej siedziby papieży) przez papieża
Sylwestra I. Magia okrągłej liczby 1000 kazała spodziewać się
nadzwyczajnych zdarzeń. Proroctwa Sybilli zapowiadały, że z przełomem
tysiąclecia potwór wydrze się z więzienia i zniszczy ziemię i niebo.
Przerażenie wzmagała zbieżność tych wizji z nowotestamentową Apokalipsą
św. Jana. Znaku zapowiadającego katastrofę dopatrywano się również w
osobie ówczesnego papieża, który uprawiał jakoby praktyki
czarnoksięskie (budował zegary i instrumenty astronomiczne) a przy tym
przybrał imię Sylwestra II, co budziło skojarzenie "jeden Sylwester
uwięził smoka, drugi go wypuści". Kiedy katastrofa nie nadeszła Papież
zarządził wielką fetę i czas zabaw i dziękczynienia Panu za dobroć i
ratunek dla świata Tak powstał KARNAWAŁ

1015 r. -Po doświadczeniach pornokracji, wprowadzono
przymusowy celibat dla duchownych, aby rozwiązać problem przejmowania
majątków kościelnych przez ich rodziny. Dotąd duchowni mieli żony i
dzieci.

1054 r. - Michał Ceruliusz, patriarcha kościoła wschodniego i Leon IX (pośrednio) obrzucili się nawzajem klątwami.

1077 r. - Papież Grzegorz VII ustanowił formalną "klątwę",
czyli wyklęcie przez instytucję Kościoła (nie mylić ze zwykłą klątwą).

1095 r. - Urban II oferując boskie zbawienie, wezwał rycerzy
Europy do zjednoczenia i marszu na Jerozolimę,. Zainicjował w ten
sposób pierwszą wyprawę krzyżową.

1096 r. Pod wpływem Urbana
II wyrusza I wyprawa krzyżowa biedaków wiedzionych przez Piotra z
Amiens. Liczba uczestników tej "ludowej krucjaty" jest szacowana nawet
do 180 000 osób. Krzyżowcy znaczą swój szlak pogromami Żydów: w
Wormacji, w Moguncji oraz w Kolonii, dopuszczają się rozbojów, rzezi i
gwałtów, niczym nie różniąc się od wrogich saracenów. 1/4
nieszczęśników ginie z wycieńczenia i głodu. Część krucjaty kapituluje
pod Xerigordon. Ci, którzy przeszli na islam, są sprzedawani w niewolę,
opierający się pozbawiani są życia. 21 października pod Civetot doznają
pogromu główne siły krucjaty. Z krucjaty do Konstantynopola uchodzi z
życiem około 3000 ludzi.

1099 r. - Masakra Muzułmanów i Żydów w Jerozolimie (w tym ok.
70 000 Saracenów). Kronikarz Rajmund d'Aguilers pisał: "Na ulicach
leżały sterty głów, rąk i stóp. Jedni zginęli od strzał lub zrzucono
ich z wież; inni torturowani przez kilka dni zostali w końcu żywcem
spaleni. To był prawdziwy, zdumiewający wyrok Boga nakazujący, aby
miejsce to wypełnione było krwią niewiernych" ("Historia Francorum qui
ceperunt Jeruzalem").

XI w. Słowianie pomorscy (Szczecinianie) oświadczają
biskupowi Ottonowi Mistelbachowi: "U was, chrześcijan, pełno jest
łotrów i złodziei; u was ucina się ludziom ręce i nogi, wyłupuje oczy,
torturuje w więzieniach; u nas, pogan, tego wszystkiego nie ma, toteż
nie chcemy takiej religii! U was księża dziesięciny biorą, nasi kapłani
zaś utrzymują się, jak my wszyscy, pracą własnych rąk" (Żywot świętego
Ottona)

1109 r. Kolejna bitwa o Jerozolimę. Oto relacja naocznego
świadka: " Wkrótce wszyscy obrońcy uciekli z murów poprzez miasto, a
nasi ścigali ich, pędzili ich przed sobą, zabijając, wyrzynając, aż do
świątyni Salomona, gdzie doszło do takiej rzezi, iż nasi brnęli po
kostki we krwi... Niebawem krzyżowcy rozbiegli się po całym mieście,
przywłaszczając sobie złoto, srebro, konie i muły; plądrowali pełne
bogactw domy. Potem zaś, szczęśliwi, płacząc z radości, poszli nasi
oddać cześć grobowi naszego Zbawiciela. (...) Pozostali przy życiu
Saraceni wywlekali zmarłych z miasta i złożyli ich na stosach, których
wysokość dorównywała wysokości domów. Nikt przedtem nie słyszał i nie
widział podobnej rzezi wśród pogan".

XII w. - Uczony i filozof, święty Tomasz z Akwinu (twórca
drugiej doktryny katolickiej) głosił, że zwierzęta nie mają życia po
śmierci ani wrodzonych praw, oraz że "przez nieodwołalny nakaz Stwórcy
ich życie i śmierć należą do nas". Święty Franciszek twierdzi jednak
coś innego.

1116 r. - Sobór Laterański ustanowił spowiedź "na ucho".

1147 - wyprawa krzyżowa na Słowian (krucjata połabska).
Krucjata kończy się fiaskiem ale zapoczątkowuje proces którego efektem
staje się eksterminacja i starcie z map tych narodów słowiańskich,
które nie poddały się chrystianizacji.

1140 r. - Ułożono i przyjęto listę 7 sakramentów świętych. Do
tego czasu udzielano sakramentów w sposób nieuporządkowany (np.
słowiańscy księża za jeden z sakramentów uznawali postrzyżyny!).

1140 Gracjan zestawił pierwszy kodeks prawa kanonicznego.
Zbiór ten stosowano jako instruktażowy podręcznik dla księży aż do 1917
roku, kiedy to powstał nowy kodeks prawa kanonicznego. W kanonie
"Aliquando" Gracjan stwierdza, że "aborcja jest zabójstwem jedynie
wówczas, gdy płód jest uformowany". Dopóki płód nie jest jeszcze w
pełni ukształtowaną ludzką istotą, aborcja nie jest aktem zabójstwa.

1204 r. - Zaczęła działać Święta Inkwizycja. Słudzy Kościoła zamęczyli lub spalili żywcem miliony ludzi na całym świecie.

1202-1204 r. - IV krucjata zainicjowana przez Innocentego III,
by wesprzeć krzyżowców w Palestynie. Na skutek polityki Henryka
Dandolo, żołnierze Chrystusa zwrócili się przeciwko Bizancjum i zdobyli
Konstantynopol, z zaciekłością grabiąc i wyrzynając mieszkańców
(chrześcijan). Na koniec spalili miasto. Zrabowano niesłychane ilości
złota i srebra a skala przemocy znów przekroczyła wszelkie ówczesne
normy wojenne. Na zdobytym terenie utworzono efemeryczne państewko
nazwane Cesarstwem Łacińskim. Przypieczętowało to rozłam między
chrześcijaństwem wschodnim a zachodnim.

1208 r. - Innocenty III zaoferował każdemu, kto chwyci za
broń, oprócz prolongaty spłat i boskiego zbawienia, również ziemię i
majątek heretyków oraz ich sprzymierzeńców. Rozpoczęła się krucjata,
której celem było wymordowanie Katarów. Szacuje się, iż krucjata
pochłonęła milion istnień ludzkich, nie tylko Katarów, ale dotknęła
większą część populacji południowej Francji. Dowodzący wojskami
krucjaty, gdy mu sie skarżono, ze trudno jest odróżnić wiernych od
heretyków, odpowiedział: "Zabijać wszystkich. Bóg ich odróżni.'

1229 r. - Papież Grzegorz IX zakazał czytania "Biblii" pod sankcją kar inkwizycyjnych!!

1231 r. - Nakaz papieski zalecał palenie heretyków na stosie.

1234
r. - Papież Grzegorz IX nakłania do krucjaty przeciw chłopom ze
Steding, którzy odmawiają arcybiskupowi Bremy nadmiernej daniny. Pięć
tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci ginie z rąk krzyżowców, a zagrody
owych chłopów zajmują ich mordercy obdarzeni nimi przez Kościół.

1244 r. - Na soborze w Narbonne zdecydowano, aby przy
skazywaniu heretyków nikogo nie oszczędzano. Ani mężów ze względu na
ich żony, ani żon ze względu na męża, ani też rodziców ze względu na
dzieci. "Wyrok nie powinien być łagodzony ze względu na chorobę czy
podeszły wiek. Każdy wyrok powinien obejmować biczowanie".

1252 r. - W bulli "Ad extripanda" papież Innocenty IV
przyrównał wszystkich chrześcijan ale niekatolików do zbójców i
zobowiązał władców do tego, by tych `heretyków' mordowano najpóźniej w
ciągu pięciu dni.

1263 r. - Zatwierdzono przyjmowanie komunii pod jedną postacią.

1264 r. - Ustanowiono uroczystość Bożego Ciała.

1275 r. - Pojawiły się dyskusje na temat płacenia daniny. W odpowiedzi papież ekskomunikował całe miasto - Florencję.

1313 r. - Sobór w Zamorze ponownie zarządza zniewolenie Żydów i
pod groźbą ekskomuniki żąda wykonania postanowienia przez władze
świeckie. Antysemickie dekrety kościelne będą pojawiać się aż do XIX w.

1326 r. Niezgodność przesadnie bogatej organizacji Kościoła
z głoszonymi przez nią ideami Jezusa Chrystusa, doprowadziła do
ogłoszenia bulli papieskiej `Cum inter nonnullos', w której uważano za
herezję twierdzenia, jakoby Jezus i Jego apostołowie nie posiadali
żadnej własności w postaci dóbr materialnych. Podobno mieli kupę
szmalu.

XIV w. - Wybucha epidemia czarnej śmierci. Kościół wyjaśniał,
że winę za ten stan rzeczy ponoszą Żydzi, zachęcając przy tym do
napaści na nich. Zaczynają się eksterminacje.

1349 r. - W ponad 350 niemieckich miastach i wsiach giną
niemalże wszyscy Żydzi, na ogół paleni żywcem. W ciągu jednego roku
chrześcijanie wymordowali więcej Żydów niż niegdyś, w ciągu dwustu lat
prześladowań, poganie wymordowali chrześcijan. To tylko jeden z wielu
epizodów pogromów Żydów, gdyż podobne zdarzenia miały miejsce przez
cały okres panowania chrześcijaństwa.

1377 r. - Robert z Genewy wynajął bandę najemników, którzy po
zdobyciu Bolonii ruszyli na Cessnę. Przez trzy dni i noce, począwszy od
3 lutego 1377 roku, przy zamkniętych bramach miasta, żołnierze dokonali
rzezi jego mieszkańców. W 1378 roku, Robert z Genewy został papieżem i
przyjął imię Klemensa VII. W tym samym roku papieżem Urbanem VI został
Bartolomeo Prignano i Kościół miał dwóch zwalczających się papieży.

1450-1750
r. - Okres polowania na czarownice. Straszliwymi torturami zamęczono
setki tysięcy kobiet posądzanych o czary. Standardowe tortury
obejmowały : wieszanie za ręce, biczowanie, łamanie stawów i kości
kołem, przypiekanie, gotowanie w oleju, wbijanie kolców w oczy,
wlewanie wrzątku do uszu, wyrywanie obcęgami piersi i narządów
płciowych, sadzanie na rozżarzonym żelazie lub węglach. Dzieci można
było również oskarżać o czary: dziewczynki po ukończeniu 9,5 lat,
chłopców po ukończeniu 10 lat. Młodsze dzieci torturowano w celu
uzyskania zeznań obciążających rodziców. W procesach o czary brane były
pod uwagę `zeznania' dwulatków!

1466 - Papież Paweł II, homoseksualista lub transseksualista,
nazywany przez swojego poprzednika, Piusa II, "dobrą Marysią" a przez
kardynałów "Naszą Panią Żałosną" rozpoczął krucjatę przeciwko husytom.

1475 - Dla poprawienia finansów kurii oskarżany o kazirodztwo
z siostrą i udział w homoseksualnych orgiach papież Sykstus IV
opodatkowuje prostytutki.

1483 - Giovanni Giacomo Sclafenati w wieku 32 lat zostaje
najmłodszym kardynałem świata. Swoją nominację zawdzięcza romansowi z
Sykstusem IV.

1484 r. - Papież Innocenty VIII oficjalnie
nakazał palenie na stosach kotów domowych razem z czarownicami. Zwyczaj
ten był praktykowany przez trwający setki lat okres polowań na
czarownice. Papieża zyskuje przydomek "ojca ojczyzny". Mimo celibatu ma
16 dzieci.

1492 r. - Kolumb odkrył Amerykę. Inkwizycja szybko postępuje
śladami odkrywców. Tubylców, którzy nie chcieli nawrócić się na wiarę
chrześcijańską mordowano. Gdy była taka sposobność, przed zabiciem
oporni Indianie byli przymusowo chrzczeni. W tym czasie papież
Aleksander VI urządza publiczne orgie z własną córką Lukrecją (Borgią)
i synem Cezarem.

1493 r. - Bulla papieska uprawomocniła deklarację wojny
przeciwko wszystkim narodom w Ameryce Południowej, które odmówiły
przyjęcia chrześcijaństwa. W praktyce kobiety i mężczyzn szczuto psami
karmionymi ludzkim mięsem i ćwiartowanymi żywcem indiańskimi
niemowlętami. Wbijano ciężarne kobiety na pale, przywiązywano ofiary do
luf armatnich i puszczano je z dymem. Mordowano, gwałcono, okaleczano i
rabowano. Gdy katoliccy "misjonarze" zawitali do Meksyku, żyło tam
około 11 milionów Indian, a po stu latach już tylko półtora miliona.
Szacuje się, że w ciągu 150 lat zabito co najmniej 30 milionów ludzi.
Podczas pobytu w tamtych stronach, papież JPII nazwał ta zbrodnie
przeciwko ludzkości "dziełem ewangelizacji i pokoju".

1493 - Papież Aleksander VI zaraża się syfilisem

1501- Syn papieża Aleksandra VI (Cezar Borgia) wydaje w pałacu
apostolskim 'Bankiet Kasztanów', znany także jako 'Balet Kasztanów', na
którym, pięćdziesiąt nagich prostytutek i kurtyzan, na czworaka, zbiera
waginami porozrzucane pomiędzy świecznikami kasztany. Impreza kończy
się zbiorową orgią i seksualnymi zawodami gości i dworzan. Dla
najlepszych ogierów przewidziane są nagrody.

1513 - Papieżem zostaje Leon X, który po objęciu władzy
zaapelował do kardynałów bardzo osobliwie: "Niech nasz pontyfikat
będzie radosny'. Leon X wobec arystokratycznego towarzystwa zawsze
pozostawał sobą: "Ileż korzyści przyniosła Nam i naszym ludziom ta
bajeczka o Chrystusie, wiadomo." (za: Horst Hermann, Książęta Kościoła.
Między słowem pasterskim a godzinkami owieczek, Uraeus, Gdynia 2000,
s.145)

1542 r. - Papież Paweł III wzmacnia pozycję Inkwizycji.
Inkwizycja otrzymuje nad całym katolickim terytorium taką samą władzę,
jaką wcześniej cieszyła się w Hiszpanii.

1545-1563 r. - Na Soborze Trydenckim ogłoszono, ze tradycja
Kościoła jest ważniejszym źródłem objawienia od Słowa Bożego., a jedyne
i wyłączne prawo interpretacji Pisma Świętego spoczywa w rękach
kościoła katolickiego. Uznano, że sakramenty są niezbędne do uzyskania
zbawienia. Utworzono indeks ksiąg zakazanych, który przez 400 lat
będzie krępować wolność myśli, sumienia i naukę. Na soborze Florenckim
i Trydenckim zatwierdzono ostatecznie dogmat o czyśćcu. Praktyka
sprzedaży odpustów od kar czyśćcowych rozkwitła pełna parą. Obecnie
Większość wyznań chrześcijańskich uważa nauczanie o czyśćcu za
niebiblijne i je odrzuca.

1568 r. - Hiszpański trybunał inkwizycji wydaje nakaz śmierci
na trzy miliony Niderlandczyków, którzy - jak brzmi hasło wypisane na
kapeluszach "gezów" - wolą być "raczej Turkami niż papistami".

1572 r. - We Francji 24 sierpnia w masakrze znanej pod nazwą
Dnia Świętego Bartłomieja zamordowano 10 000 protestantów. Papież
Grzegorz XIII napisał potem do króla Francji Karola IX: "Cieszymy się
razem z tobą, że z Boską pomocą uwolniłeś świat od tych podłych
heretyków".

1584 r. - Papież Grzegorz XIII w bulii "In coena Domini"
zrównuje protestantów (chrześcijan) z piratami i zbrodniarzami,
zezwalając katolikom na ich mordowanie.

1584 r. Giordano Bruno twierdzi, iż gwiazdy są innymi
słońcami, wokół których mogą krążyć inne planety, a na nich żyć inne
istoty. Za swoje poglądy zostaje spalony żywcem na stosie. Egzekucje
opóźniono o dwa lata z rozkazu papieża Klemensa VIII. Papieżowi
zależało, by stos na Campo dei Fiori stał się jedną z atrakcji dla
pielgrzymów.

1585-1590 r. - Krótka kadencja Sykstusa V zaowocowała zakazem
wstępu do watykańskich archiwów dla świeckich uczonych. Na rozkaz
papieża wyryto przed wejściem napis: "Kto tutaj wejdzie, będzie
natychmiast ekskomunikowany". 1 czerwca 1846 r. zakaz ten zostanie
rozszerzony nawet na kardynałów, a wstęp będzie możliwy tylko za
specjalną zgodą papieża.

1600 r. - 17 lutego spalono na stosie Giordano Bruno, który
głosił że wszechświat jest nieskończony i jednorodny (z czego wynikał
pogląd, że ludzie nie są jedynymi inteligentnymi istotami w kosmosie).
Religię uznawał za uproszczoną wersję filozofii a liturgię za wynik
zabobonu. Kościół skazał go za herezję doketyzmu.

1615 r. - Trybunał inkwizycyjny zabrania głoszenia teorii
heliocentrycznej. Ziemia jest płaska i unoszą ja na grzbiecie słonie -
to poglądy Kościoła. Naukowe podejście Kościoła do świata
odzwierciedlały poglądy świętego Augustyna: `Jest to niemożliwe, aby po
przeciwnej stronie Ziemi znajdowali się ludzie, gdyż w Piśmie Świętym
nie ma wzmianki o takim rodzie wśród potomków Adama'.

1633 r. - Trybunał inkwizycyjny skazuje 70-letniego Galileusza
za to, iż głosił zasady heliocentryzmu. Gdyby nie zawarta z Inkwizycją
ugoda polegająca na publicznym wyrecytowaniu formuły odwołującej i
przeklinającej swoje "błędy", zostałby skazany na stos. Galileusz,
uwieziony, do końca życia znajdował się pod nadzorem Inkwizycji.

1650 r. - W Nowej Anglii prawnie zakazano noszenia ubrań z
"krótkimi rękawami, gdyż mogłyby zostać odsłonięte nagie ramiona".
Chrześcijanie zaczęli uważać, że wszystko, co zwraca uwagę na świat
fizyczny jest bezbożne.

1789 r. - Papież Grzegorz XVI gani wolność sumienia jako
"szaleństwo", "zaraźliwy błąd" i wypowiada się przeciwko wolności
handlu książkami.

1791 Zgromadzenie Narodowe Francji uznało papieża, arystokratów i opornych kapłanów za największych wrogów narodu.

1793 Konwent Narodowy Francji uchwalił wniosek skierowany do
Komitetu Oświecenia Publicznego `z propozycją wzniesienia pomnika
proboszczowi Janowi Meslier ... pierwszemu księdzu, który miał odwagę i
siłę przekonania, aby wyrzec się błędów religijnych katolików. Janowi
Meslier po swej śmierci zostawił parafianom dzieło swego życia
testament duchowy, w którym wyznaje całą prawdę o religii, której był
funkcjonariuszem. Meslier napisał: "Religia Rzymska w samej swojej
istocie jest wrogiem radości i dobrobytu ludzi. Błogosławieni ubodzy!
Błogosławieni, którzy płaczą! Błogosławieni są ci, co cierpią! Biada
tym, którzy żyją w obfitości i radości! Oto rzadkie odkrycia, głoszone
przez ten chrystianizm! (...) Myślę, drodzy parafianie, że dostatecznie
zabezpieczyłem was przed tymi szaleństwami. Rozum wasz sprawi więcej
jeszcze niż moje wywody. (...) Kończąc błagam Boga, tak przez tę sektę
znieważonego, aby raczył nas przywrócić do religii naturalnej, której
chrystianizm jest otwartym wrogiem, do tej świętej religii, którą Bóg
włożył w serca wszystkich ludzi i która uczy: byśmy nie czynili
bliźniemu, co nam nie jest miłe. A wtedy świat składać się będzie z
dobrych obywateli, ze sprawiedliwych ojców, posłusznych dzieci i
czułych przyjaciół".

21 lutego 1795 roku Zgromadzenie Narodowe
Francji ogłasza wolność kultów religijnych (pod wpływem pertraktacji z
Hiszpanią i Toskanią) i rozdział Kościoła od państwa. W historii
ludzkości zaczyna się nowa era.

1836 r. - Grzegorz XVI w nowym
wydaniu indeksu ksiąg zakazanych uzależnia czytanie Biblii w językach
narodowych od zgody Inkwizycji. Zakaz obowiązywał do 1897 r.

1846 r. - 1 czerwca wydano zakaz wstępu do watykańskiego
archiwum absolutnie wszystkim, nawet kardynałom, bez specjalnego
zezwolenia papieża.

1852 r. - Wprowadzono nabożeństwo majowe do N.M.P.

1854 r. - Wymyślono Niepokalane Poczęcie N.M.P.

1855 r. - Sprzeciw Kościoła wobec Konstytucji Stanów
Zjednoczonych. Kościół głosił: "Wolność to bluźnierstwo, wolność to
odwodzenie innych od prawdziwego Boga. Wolność to mówienie kłamstw w
imię Boga". Wcześniej, do Kongresu Stanów Zjednoczonych, Kościół wniósł
projekt ustawy zabraniającej wydobywania z łona ziemi ropy naftowej,
którą Bóg tam umieścił, aby `czarci w piekle mieli czym pod kotłami
palić'.

1869 Pius IX podczas soboru watykańskiego potępia aborcję; od tamtego momentu uznawana ona jest za grzech śmiertelny.

1870 r. - Wprowadzono dogmat o nieomylności papieża.

1897 r. - Papież Leon XIII dopisuje "Biblię" do "Indeksu ksiąg zakazanych" !!!

początek XX w. - Papież Leon XIII uzasadnia karę śmierci: "Kara
śmierci jest niezbędnym i skutecznym środkiem dla osiągnięcia celu
Kościoła, gdy buntownicy występują przeciw niemu i naruszają jedność
duchową".

początek XX w. - Pius X oświadczył dosłownie:
"Religia żydowska była podstawą naszej religii, została jednak
zastąpiona nauką Chrystusa i nie możemy uznać dalszej racji istnienia
tamtej".

1910 r. - 1 września Pius X nakazał katolickim duchownym
składać "Przysięgę modernistyczną", która każe wierzyć, że "Kościół
(...) został bezpośrednio i wprost założony przez (...) Chrystusa",
oraz nakazuje potępiać "tych, którzy twierdzą, że Wiara, przez Kościół
podana, może stać w sprzeczności z historią" oraz "sposób rozumienia i
wykładania Pisma św., który, pomijając tradycję Kościoła, analogię
Wiary i wskazówki Stolicy Apostolskiej, polega na pomysłach
racjonalistycznych". Przysięga miała zapobiec "zamętowi w umysłach
wiernych co do istoty dogmatów" wynikającego z postępującej edukacji
społeczeństwa. Przysięgę zniesiono w 1967 r.

1917 r. - Heretycy mogą odetchnąć ulgą. Po prawie 700 latach
nowy "Codex Juris Canonici" znosi tortury! Duży wpływ na decyzję miało
powstanie komunizmu w Rosji, którego Kościół się przestraszył.

1939 r. - Papież Pius XII w liście do hierarchii kościelnej
USA dopatruje się przyczyny "dzisiejszych nieszczęść" nie w faszyzmie,
lecz m.in. w krótkich spódnicach pań.

20 października 1939 r.
Pius XII wyraża poparcie dla hitlerowskiej napaści na Polskę. W bulli
papieskiej "Summi Pontificatus" ogłasza: "Jeśli zło pochodzi z walki o
SPRAWIEDLIWSZY PODZIAŁ DÓBR, które Bóg przydzielił ludziom, to główna
przyczyną owego zła jest /nie faszyzm, tylko/ to, że ludzie odchodzili
od zasad jedności wiary i nauki, kierujących niegdyś życiem dzięki
niestrudzonej, dobroczynnej działalności Kościoła." (pewnie
inkwizycji). W całej bulli nie ma słowa potępienia Hitlera.

1941 r. - Tuż po agresji III Rzeszy na ZSRR z watykańskich
drukarni wysłano do sztabu wojsk niemieckich duże transporty
ukraińskich i rosyjskich modlitewników. Watykan podbite obszary ZSRR
podporządkował nuncjaturze berlińskiej oficjalnie akceptując
zagarnięcie tych ziem przez Hitlera.

1941 r. - Watykan akceptuje antysemickie poczynania rządu
Vichy i wyraża zgodę na uchwalenie tzw. "Statutu Żydów". Wyrażono
nadzieję, że nie ograniczy on prerogatyw Kościoła.

1945 r. - Pius XII w orędziu wigilijnym staje w obronie
głównych oskarżonych o zbrodnie przeciwko ludzkości. Kuria rzymska
interweniuje w sprawie ułaskawienia 200 zbrodniarzy hitlerowskich, w
tym m.in. katów polskiego narodu, Franka i Greisera. To niewielki
epizod w szeroko zakrojonej akcji ratowania hitlerowców przed
odpowiedzialnością karną.

1946 r. - Studenci wydziału prawa Uniwersytetu w Cardiff,
rozważają, czy Pius XII powinien zasiąść na ławie oskarżonych przed
Międzynarodowym Trybunałem w Norymberdze za całokształt
prohitlerowskiej polityki Watykanu w okresie 2. wojny światowej.

1950 r. - W petycji do Watykanu, Katolicy proszą o
dogmatyzację fizycznego wniebowzięcia Maryi. W odpowiedzi Watykan
uchwala dogmat o wniebowzięciu N.M.P., choć w Ewangeliach nie ma o tym
słowa.

1954 r. - Pius XII poucza: "To, co nie jest zgodnie z prawdą
czy z normą obyczajową nie ma prawa istnieć". Chodzi oczywiście o
prawdę i moralność zgodną z nauczaniem Kościoła.

1962 r. Papież Jan XXIII wydaje dokument "Instructio De Modo
Procendendi In Causis Sollicitationis" zakazujący ujawniania przypadków
pedofilii wśród księży pod groźbą klątwy. Dokument nakazuje skłanianie
ofiar do milczenia, także pod groźbą klątwy. Innymi słowy, jeżeli
rodzice zgwałconego dziecka chcą ujawnić przestępstwo, wówczas grozi im
(oraz dziecku) klątwa i wydalenie z kościoła.

1966 r. - Watykan znosi indeks ksiąg zakazanych, bo nie spełnia już zadania i tylko naraża Kościół na śmieszność.

1968 r. Papież Paweł VI ogłasza encyklikę "Humanae vitae", z
której skutkami rodziny katolickie borykają się do dzisiaj. Jedynymi
środkami regulacji urodzin dopuszczonymi przez kościół pozostaje
wstrzemięźliwość płciowa i metoda kalendarzyka, a każdy stosunek
płciowy ma mięć na celu poczęcie życia. Encyklika papieska nie
przeszkadza jednak Watykanowi na posiadanie udziałów i czerpanie zysków
z produktów firmy "Instituto Farmacologico Serono", która wypuszcza na
rynek niezwykle dochodowy środek antykoncepcyjny o nazwie "luteolas".

1971
r. FBI wpada na trop sfałszowanych przez nowojorskich gangsterów
papierów wartościowych na sumę 14 milionów dolarów. Odbiorca okazuje
się Bank Watykański. FBI ustala ze był to zabieg próbny przed docelowa
operacja na kwotę 1 miliarda dolarów.
1975 r. - Papież Paweł VI
wyjaśnia w liście do arcybiskupa Coggana, że kobieta ma zakazany wstęp
do stanu duchownego, ponieważ "wykluczenie kobiet z kapłaństwa jest
zgodne z zamysłem Boga wobec swego Kościoła", choć specjalnie powołana
Papieska Komisja Biblijna (składająca się z wybitnych biblistów)
orzekła wcześniej, że nie ma przeciwskazań. Zdanie papieża nadal jest
ważniejsze od wniosków wypływających z lektury Biblii. Pawła VI poparł
Jan Paweł II.

1977 r. Papież Paweł VI wyjaśnia, ze kobieta ma zakazany wstęp do kapłaństwa, ponieważ "nasz Pan byl mężczyzną".

1978
r. Papieżem zostaje Albino Luciani , człowiek niezwykle skromny,
postępowy i uwielbiany przez masy , którego pontyfikat trwał tylko 33
dni. Zgadzał się na stosowanie środków antykoncepcyjnych, dopuszczał
kapłaństwo kobiet, sprzeciwiał się celibatowi. Postanawia zniszczyć
mafijne struktury watykańskich finansów, a następnie oczyścić Watykan i
Kościół z oszustów i aferzystów. Sporządza listę 121 purpuratów
watykańskich do natychmiastowego zdymisjonowania. Tuz przed
rozpoczęciem zaplanowanych czystek umiera 28 września po "zjedzeniu
niestrawnego posiłku" (zostaje otruty). Nie przeprowadzono sekcji
zwłok. Jego testament ginie w tajemniczych okolicznościach.

1980 r. - Beatyfikacja jezuity José de Anchieta, który
twierdził: "Miecz i żelazny pręt to najlepsi kaznodzieje". Podczas
beatyfikacji masowego mordercy Indian, papież Jan Paweł II nazwał go
apostołem Brazylii, wzorem dla całej generacji misjonarzy i siebie
samego. Nie pierwszy to przypadek wyniesienia zbrodniarza na ołtarze.

1992 r. - Papież Jan Paweł II ogłasza, że potępianie
Galileusza za głoszenie heliocentrycznego poglądu, iż Ziemia krąży
wokół Słońca (a nie na odwrót), było błędem. Rehabilitacja Galileusza
trwała 359 lat.

1993 r. - Watykan uznaje istnienie państwa Izrael.

2000 r. - 13 marca Kościół przyznaje, że w ciągu wieków
popełnił wiele grzechów w dziedzinie praw człowieka i wolności
religijnej. O przebaczenie proszeni są m.in. Żydzi, kobiety i ludy
tubylcze. Za przebaczeniem nie idą żadne czyny, które mogłyby naprawić
lub upamiętnić wyrządzone krzywdy, ale za to wizerunek Kościoła
poprawia się w oczach wiernych.

XXIw - uczonym teologom objawiła się miejsce pobytu
nieochrzczonych, a przedwcześnie zmarłych dzieci. Do tej pory
przyjmowano, Pan przeznaczył im limbus puerorum, miejsce które nie jest
ani niebem, ani piekłem, ani nawet czyśćcem. Teologowie po tysiącletnim
śledzeniu ścieżek Rozumowania Pańskiego stwierdzili jednak, że brak
jest podstaw do postulowania owej "otchłani dzieci", a zatem należy
umieścić je gdzieś indziej. Dzięki Bogu wybrali niebo.

2006 r.
- 2 lipca przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny kardynał
Alfonso Lopez Trujillo mówi w wywiadzie dla dziennika "Il Tempo", że
aborcja "to zbrodnia bardziej przerażająca niż wszystkie wojny
światowe". Czyli, że usuwanie zapłodnionej komórki jajowej jest gorsze
niż np. mordowanie świadomych dzieci w obozach zagłady


Możecie mi pomóc znaleźć nieścisłości???? Samemu dłużej będzie trwało. Bo jeśli całość jest ok, to przerażające bardziej niż myślałem ....

http://wiadomosci.onet.pl/2050396,12,ab ... ,item.html


Góra
  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2009, 02:44 
Offline
Stormborn
Avatar użytkownika

Dołączył(a): środa, 21 stycznia 2009, 23:39
Posty: 1844
Lokalizacja: Toronto, ON, Canada
Katolicyzm jest tak strasznie skorumpowany, że nie ma potrzeby udowadniać czegokolwiek. Zorientowany katolik na sprawę dogmatów odpowie, że są one "objawiane Kościołowi przez Boga", co ich zdaniem nie wymaga już żadnego uzasadniania i kończy dyskusję. Oczywiście objawiane tylko katolickiemu odłamowi, jeżeli o tym samym mówi protestant ( protestanci mieli takie objawienie dotyczące reformy kościoła ) to już bredzi i mu się wydaje i najlepiej go ukatrupić za herezję, choć w dzisiejszych czasach już nie wypada ;)
To jest oczywiście bardzo zabawne, ale wdawanie się w polemikę i wykazywanie czegokolwiek jest stratą czasu. Każdy, kto się zastanowi widzi to jak na dłoni. Jeśli nie widzi, to znaczy, że nie chce widzieć i należy dać mu spokój, bo nie wyniknie z tego nic poza ranieniem uczuć - na prawdę szkoda czasu...

_________________
Wicca - Zwięźle o religii funkcjonującej pod nazwą Wicca Tradycyjne. Miniportal wprowadzający w świat magii i w pojęcia typu kowen, inicjacja, rytuał, czarostwo.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2009, 08:04 
nie chodzi o udowadnianie czegokolwiek, komukolwiek. po prostu jestem ciekawy czy ktoś na pierwszy rzut oka widzi jakieś nieścisłości.


Góra
  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2009, 08:53 
Offline
Szpieg jezuitów
Avatar użytkownika

Dołączył(a): czwartek, 6 września 2007, 15:15
Posty: 1883
Lokalizacja: Piaseczno k. Warszawy
Nie przebijalem sie przez wszystko, ale w pierwszej dziesiatce nie widze niescislosci. Chrzescijanstwo na poczatku bylo bardzo roznorodne i ciezko mowic o jednolitej religii (wystarczy sprawdzic ile sekt wystepowalo w pierwszych wiekach chrzescijanstwa - oczywiscie nie w dzisiejszym rozumieniu slowa "sekta"). Katolicyzm tak a nie inaczej interpretowal Biblie, a jego dogmaty i nauka (w sporej czesci) opieraja sie na tej interpretacji. Oczywiscie, czesc rzeczy to wymysl czysto spoleczny, przystosowujacy te religie do roli religii panstwowej.
Danych co do falszowania ewangelii nie posiadam wiec sie nie wypowiem.

Dodam tylko, ze strasznie tendencyjny jest opis tych fragmentow. Brak jednoznacznego potepienia Hitlera staje sie poparciem dla napasci na Polske itd. Przypomina mi to filmiki przeciwko modyfikowanej zywnosci na youtubie, gdzie zwolennicy GMO sa nazywani faszystami, a firmy produkujace taka zywnosc sa porownywane do tworcow holocaustu. Bo tak.

_________________
- Wołanie kotów - odparł, jakby zdradzał jej wielką tajemnicę - to zwykle niezbyt produktywna czynność.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2009, 09:23 
mi też się ten komentarz wydaje dość tendencyjny. dlatego byłem ciekaw waszych opinii. wkurzają mnie zarówno sytuacje przegięć ze strony i katolickiej i pogańskiej, natomiast kilka ciekawych wiadomości można z zamieszczonego komentarza można wyciągnąć. pozostałe już są typowe dla internetu, jesteś taki śmaki owaki a to co piszesz jest be. bez argumentów.


Góra
  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2009, 09:41 
W ten sposób można spisać historię każdego ruchu, religii czy grupy społecznej, która trwa dostatecznie długo.
Jak dla mnie, chrześcijaństwo jest mało interesujące jako religia, wiec się nim nie zajmuję. A w mojej religii też są rzeczy podlegające interpretacji. Rzeczy widziane i oceniane rożnie przez różne osoby. Jesteśmy poganami, więc problem niespójności przekonań kościoła, to w gruncie rzeczy nie nasz kłopot. Chyba, ze ktoś tworzy swój światopogląd pogański w oparciu o negacje chrześcijaństwa. Tylko, co pozostanie z takiego pogaństwa, kiedy zabraknie jego alter ego - chrześcijaństwa?


Góra
  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2009, 10:42 
O, tego o Janie XII i Balecie Kasztanowym nie slyszalam wczesniej. Wygladana to ze czasami mieli wesolo nawet w chrzescijanstwie.

rawimir napisał(a):
Chyba, ze ktoś tworzy swój światopogląd pogański w oparciu o negacje chrześcijaństwa. Tylko, co pozostanie z takiego pogaństwa, kiedy zabraknie jego alter ego - chrześcijaństwa?


Uwazam za duzo ludzi okresla sie poganami w ramach buntu przeciw chrzescijanstwu i calkowicie sie zgadzam z tym co napisales Rawimirze ale mimo to lubie czytac o grzeszkach kosciola rzymskiego. :twisted:


Góra
  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2009, 12:46 
ja również zgadzam się z tym, że istotą pogaństwa nie jest bunt przeciwko katolikom, choć bardzo często spotykam się z takim nastawieniem, które jest no z gruntu bezsensowne. opieranie swoich wierzeń na byciu anty jest tak samo śmieszne jak bycie poganinem bo to jest modne.
aczkolwiek ja lubię czytać o różnych religiach i zagłębiać się w ich historię.

z całości najbardziej utkwiła mi data uznania Izraela, odnosząc to do historii i kultury a także wydarzeń geopolitycznych możemy łatwo zobaczyć jak się manipuluje ludźmi i nastawia jednych przeciwko drugim, co jest smutne.


Góra
  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2009, 12:55 
Offline
Szpieg jezuitów
Avatar użytkownika

Dołączył(a): czwartek, 6 września 2007, 15:15
Posty: 1883
Lokalizacja: Piaseczno k. Warszawy
Dodam jeszcze, ze im dalej czytam, tym bardziej jestem przekonany, ze jest to strasznie glupia lista. Zakaz kaplanstwa kobiet gdyz Jezus byl mezczyzna (wg tej listy)jest pewnie zdaniem wyrwanym z kontekstu, gdyz oficjalne stanowisko KrK jest inne - zakaz istnieje dlatego, ze apostolami, ktorzy sa protoplastami kaplanow, byli sami mezczyzni. Widac tworcy listy chcieli troszku nagiac fakty. Mile z ich strony, i jakze typowe dla tepych fanatykow.
Tym samym tworcy listy stracili w moich oczach wiarygodnosc. Jak mam uwierzyc w to, ze papiez oficjalnie zagrozil klatwom ofiarom pedofilii, skoro widze, ze tworcy listy naginaja fakty, wyolbrzymiaja problemy? Moze nauka o przebaczeniu w ich interpretacji jest ogloszeniem klatwy na tych, ktorzy wydaja ksiezy?

_________________
- Wołanie kotów - odparł, jakby zdradzał jej wielką tajemnicę - to zwykle niezbyt produktywna czynność.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2009, 13:45 
Wymienione w powyzszej liscie rzeczy sa w wiekszosci ogolnie znane - przynajmniej dla kogos interesujacego sie historia, czy raczej historia chrzescijanstwa a pozniej rzymskiego-katolicyzmu. Tym niemniej uwazam ze lista jest zestawiana dosc tendencyjnie i majaca pokazac jaki ten kosciol katolicki jest be.
Nie nalezy zapominac ze KK to instytucja jakby nie bylo rowniez polityczna, walczaca o wladze i sprawujaca ja nad " wiernymi" od wielu wiekow.
Polityka, wladza, rzad dusz i pieniadze.
Popatrzmy na inne sytemy totalitarne - niczym sie nie roznia od imperium koscielnego.
No moze poza tym ze zadnemu nie udalo sie przetrwac prawie 2tys. lat ;)


Góra
  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2009, 14:02 
Offline
Szpieg jezuitów
Avatar użytkownika

Dołączył(a): czwartek, 6 września 2007, 15:15
Posty: 1883
Lokalizacja: Piaseczno k. Warszawy
Cytuj:
No moze poza tym ze zadnemu nie udalo sie przetrwac prawie 2tys. lat


Mamy hinduzim w Indiach, ktory dla mnie jest duzo bardziej opresyjny (mowie o spolecznej wersji hinduzimu, nie jego mistycznych odlamach, skoro mamy porownywac do katolicyzmu) niz katolicyzm. System kastowy to juz nawet nie opium, to pregierz dla mas.

_________________
- Wołanie kotów - odparł, jakby zdradzał jej wielką tajemnicę - to zwykle niezbyt produktywna czynność.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2009, 14:16 
Offline
Stormborn
Avatar użytkownika

Dołączył(a): środa, 21 stycznia 2009, 23:39
Posty: 1844
Lokalizacja: Toronto, ON, Canada
Jestem przekonany - piszę to zupełnie obiektywnie - że katolicyzm upadnie w XXI wieku. Poziom świadomości społeczeństwa jest już zbyt wysoki, by struktury typowe dla KK mogły przetrwać.

_________________
Wicca - Zwięźle o religii funkcjonującej pod nazwą Wicca Tradycyjne. Miniportal wprowadzający w świat magii i w pojęcia typu kowen, inicjacja, rytuał, czarostwo.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2009, 14:32 
Lucky napisał(a):
Poziom świadomości społeczeństwa jest już zbyt wysoki, by struktury typowe dla KK mogły przetrwać.


Ojj Lucky ...jak zwykle niepoprawny optymista z Ciebie ;)


Góra
  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2009, 14:40 
Offline
Stormborn
Avatar użytkownika

Dołączył(a): środa, 21 stycznia 2009, 23:39
Posty: 1844
Lokalizacja: Toronto, ON, Canada
Czy aby na pewno? Moja pewność wynika między innymi z powszechnego, niczym nieograniczonego dostępu do informacji. Katolicyzm wynika często z warunkowania za młodu. Jednak nie da się pogodzić wykształcenia, wiedzy, szerokich horyzontów, moralności, etyki z homofobią, sprzeciwem wobec in - vitro i kilkoma innymi rzeczami wymaganymi przez instytucję kościoła. Te rzeczy po prostu nie idą w parze. W efekcie otrzymujemy model katolika, jakimi jest większość znanych mi katolików - " Jestem chrześcijanką przypisaną do Kościoła Rzymsko - Katolickiego ". Taki katolik niby uznaje pośrednictwo KK, jednak reaguje oburzeniem na ewidentnie bzdurne tezy głoszone przez tę instytucję. I w związku z tym nie będzie już tak skrajnie religijnie wychowywał swoich dzieci...

_________________
Wicca - Zwięźle o religii funkcjonującej pod nazwą Wicca Tradycyjne. Miniportal wprowadzający w świat magii i w pojęcia typu kowen, inicjacja, rytuał, czarostwo.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2009, 14:48 
Offline
Zwykły Uoś
Avatar użytkownika

Dołączył(a): piątek, 19 września 2008, 15:01
Posty: 1691
Lokalizacja: W-wa
Lucky napisał(a):
Czy aby na pewno? Moja pewność wynika między innymi z powszechnego, niczym nieograniczonego dostępu do informacji.


Na pewno. Zważ, że z dostępu do informacji trzeba chcieć korzystać a do tego dodaj analfabetyzm wtórny i funkcjonalny a dostaniesz mieszankę ignorancji nie gorsza niż w średniowieczu ;)

Lucky napisał(a):
Jednak nie da się pogodzić wykształcenia, wiedzy, szerokich horyzontów, moralności, etyki z homofobią, sprzeciwem wobec in - vitro i kilkoma innymi rzeczami wymaganymi przez instytucję kościoła. Te rzeczy po prostu nie idą w parze.


Oj, łaczy się łączy. Do tego typu idei zazwyczaj najpierw dochodzą ludzie inteligentni, wykształceni o szerokich horyzontach. Ci nie inteligentni i nie wykształceni o wąskich horyzontach tylko za nimi powtarzają :)

_________________
We risk sanity for moments of temporary enlightenment.

Obrazek


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2009, 14:50 
Lucky napisał(a):
Jestem przekonany - piszę to zupełnie obiektywnie - że katolicyzm upadnie w XXI wieku. Poziom świadomości społeczeństwa jest już zbyt wysoki, by struktury typowe dla KK mogły przetrwać.

Czy obiektywnie piszesz o tym co sądzisz, czy uznajesz, że twoja diagnoza i jej skutki są obiektywne? Dla mnie nie są. Dla mnie to jest to wróżba. Wróżba nie jest ani obiektywna oni subiektywna. Jest wróżbą.

Prawdę powiedziawszy, a mój sąd jest w pełni subiektywny ;), szczerze wątpię.

Lucky napisał(a):
Moja pewność wynika między innymi z powszechnego, niczym nieograniczonego dostępu do informacji.

Informacje trzeba jeszcze wyselekcjonować i zinterpretować. Kluczem do tego może być właśnie religia. W tym wypadku własnie doktryna katolicka.

Coś mi się wydaje, ze myślisz życzeniowo. :roll:


Góra
  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2009, 14:54 
Offline
Stormborn
Avatar użytkownika

Dołączył(a): środa, 21 stycznia 2009, 23:39
Posty: 1844
Lokalizacja: Toronto, ON, Canada
rawimir napisał(a):
Informacje trzeba jeszcze wyselekcjonować i zinterpretować. Kluczem do tego może być właśnie religia. W tym wypadku własnie doktryna katolicka.

Coś mi się wydaje, ze myślisz życzeniowo. :roll:


No dobrze, a dlaczego moja "wróżba" sprawdza się w całej Europie? Polska jest jedynie niejako przesunięta w fazie z uwagi na zawirowania przez jakie przechodził nasz kraj...

EDIT: Dodam jeszcze, że z dostępu do internetu wynika rozszerzona podaż sposobów realizowania duchowości.

_________________
Wicca - Zwięźle o religii funkcjonującej pod nazwą Wicca Tradycyjne. Miniportal wprowadzający w świat magii i w pojęcia typu kowen, inicjacja, rytuał, czarostwo.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2009, 15:17 
Lucky napisał(a):
No dobrze, a dlaczego moja "wróżba" sprawdza się w całej Europie? Polska jest jedynie niejako przesunięta w fazie z uwagi na zawirowania przez jakie przechodził nasz kraj...

Bo przez ostanie 64 lata w Europie wzrastał dobrobyt a społeczęństwa nie były nekane większymi kataklizmami. Dlatego też nie bardzo interesowały się sfera duchową. W sytuacji zagrożenia, wiele osób zwróci się w stronę religii. Zgadnij jakiej?

Jeśli w międzyczasie nastąpi ilościowy rozwój ruchów pogańskich, ludzie w sytuacji zagrożenia mogą zwrócić się w stronę tych religii. Jeśli natomiast liczba pogan nadal bezie oscylować w granicach błędu statystycznego, wówczas ludzie zwrócą się w stronę religii, której nigdy nie odrzucili lecz żyli mimo niej. Zwrócą się w stronę chrześcijaństwa. Kościół też ma pewna zdolność do samoreformowania.
W niektórych krajach członkowie kościoła płaca podatek kościelny. W Niemczech z tego źródła KK otrzymuje ponad 4 mld euro rocznie. jeśli ludzie nie uczestniczą w życiu kościoła ale są gotowi na niego płacić, oznacza to, ze czują się z nim związani. Innymi słowy, brak zaangażowania religijnego wcale nie oznacza zerwania związków z kościołem.


Góra
  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2009, 15:31 
Offline
Stormborn
Avatar użytkownika

Dołączył(a): środa, 21 stycznia 2009, 23:39
Posty: 1844
Lokalizacja: Toronto, ON, Canada
rawimir napisał(a):
Innymi słowy, brak zaangażowania religijnego wcale nie oznacza zerwania związków z kościołem.


Ok, jednak zgodzisz się, że taki układ może działać na przestrzeni jednego pokolenia. Mechanizm przestanie się sprawdzać, kiedy pojawi się nowe, już nie przesiąknięte doktryną za młodu.

_________________
Wicca - Zwięźle o religii funkcjonującej pod nazwą Wicca Tradycyjne. Miniportal wprowadzający w świat magii i w pojęcia typu kowen, inicjacja, rytuał, czarostwo.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2009, 15:39 
Lucky napisał(a):
Ok, jednak zgodzisz się, że taki układ może działać na przestrzeni jednego pokolenia. Mechanizm przestanie się sprawdzać, kiedy pojawi się nowe, już nie przesiąknięte doktryną za młodu.

Nie wymażesz w ciągu jednego pokolenia 1500-2000 lat. Na to potrzeba wielu innych czynników. Cała struktura, systemy prawne, systemy etyczne, systemy skojarzeń przesiąknięte są chrześcijaństwem.

O, taka myśl przyszla mi do głowy. Jeśli zapytać przypadkowego Europejczyka, z czym kojarzy mu się słowo "religia", "światynia", bóg", "moralność", ciekawe do jakich religii najczęściej by nawiązywano?


Góra
  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2009, 16:26 
Offline
Stormborn
Avatar użytkownika

Dołączył(a): środa, 21 stycznia 2009, 23:39
Posty: 1844
Lokalizacja: Toronto, ON, Canada
Podstawowa różnica w rozumieniu genezy laicyzacji Europy między nami dotyczy tego, że ty uważasz że powodem jest dobrobyt. Moim zdaniem przyczyną jest wzrost świadomości społecznej i wynikające z niej niepodatność, brak zgody i jawny sprzeciw wobec niegodnych metod i celów przyświecających KK na wielu polach. Stąd różnimy się prognozami na przyszłość. Rozumiem twój punkt widzenia, jednak się z nim nie zgadzam.

_________________
Wicca - Zwięźle o religii funkcjonującej pod nazwą Wicca Tradycyjne. Miniportal wprowadzający w świat magii i w pojęcia typu kowen, inicjacja, rytuał, czarostwo.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2009, 16:34 
Offline
Manaderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): poniedziałek, 18 sierpnia 2008, 14:35
Posty: 901
Lokalizacja: Wrocław
O co tu kopie kruszyć... ciekawe jak za 2000 lat będzie wygladąło współczesne neopogaństwo, albo , sciślej, wicca czy asatru? Jesteśmy jak pierwsi chrześcijanie w cesarstwie rzymskim, narazie jest nas niewielu i jesteśmy róznorodni, ale nikt ni nic nie zagwarantuje, że neopogańskie religie ustrzegą się błędów chrześcijaństwa. Ludzie są przecież tylko ludźmi. Głupimi, naiwnymi i chciwymi.
Oby rozwoj neopogaństwa przebiegał szczęśliwie bez błędów poprzedników, ale niestety nie mamy na to wpływu.

_________________
Obrazek
-------------------
gg 4217782

Hakken napisał(a):
Mazowsze jest niestety gorzej zaopatrzone w miejsca kultowe, mam tylko jeden chram i to, Warszawkim zwyczajem, nowy :)


wegetarianin - słowo w języku indian ojibwa oznaczające "za głupi by polować"


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2009, 16:42 
Asus napisał(a):
O co tu kopie kruszyć... ciekawe jak za 2000 lat będzie wygladąło współczesne neopogaństwo, albo , sciślej, wicca czy asatru? Jesteśmy jak pierwsi chrześcijanie w cesarstwie rzymskim, narazie jest nas niewielu i jesteśmy róznorodni, ale nikt ni nic nie zagwarantuje, że neopogańskie religie ustrzegą się błędów chrześcijaństwa. Ludzie są przecież tylko ludźmi. Głupimi, naiwnymi i chciwymi.
Oby rozwoj neopogaństwa przebiegał szczęśliwie bez błędów poprzedników, ale niestety nie mamy na to wpływu.

Właśnie o tym cały czas mówię.


Góra
  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2009, 16:42 
Chcialabym byc tak optymistyczna jak Lucky. Ale jak widze jak popularny staje sie ostatnio kreacjionizm to boje sie o rozwoj swiadomosci w roznych spoleczenstwach a jak slucham tego co mowia czasami coraz liczniejsi fundamantalni chrzescijanie to mam wrazenie ze nie tyle nastapi rozwoj mysli religijnej co cofniemy sie do sredniowiecza.

Poza tym zastanawiam sie czy rozpad duzej i silnej religii jaka jest chrzescijanstwo a powstanie wielu mniejszych bardzo tolerancyjnych religii lub calkowita laicyzacja spoleczesnstw sa pozadane w obecnych czasach. Osobiscie nie mam nic przeciwko Islamowi ale na wypadek gdyby sie okazalo ze ci ktorzy przed nim przestrzegaja mieliby miec racje, moze sie okazac ze w przyszlosci zaistnieje potrzeba silnej religii ktora bedzie w stanie sie jemu przeciwstawic.


Góra
  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: środa, 30 września 2009, 15:44 
Offline
Arcyrozmowny

Dołączył(a): czwartek, 13 września 2007, 14:05
Posty: 490
Lokalizacja: Poznań (powiedzmy ;))
Wg mnie z tu-mi-wisizmu wielu osób czy całych społeczeństw zaczniemy się przesuwać w stronę skrajności. Różnych skrajności, każda w innym kierunku, ale zdaje mi się, że ludzi pod tytułem "Nie obchodzi mnie czy wyższa siła jest czy jej nie ma" będzie z czasem coraz mniej. W kierunku pogaństwa, Islamu, fundamentalnego chrześcijaństwa, twardego ateizmu...


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: środa, 30 września 2009, 15:52 
Sheila napisał(a):
Wg mnie z tu-mi-wisizmu wielu osób czy całych społeczeństw zaczniemy się przesuwać w stronę skrajności. ....W kierunku pogaństwa, Islamu, fundamentalnego chrześcijaństwa, twardego ateizmu...

A skąd taki wniosek?


Góra
  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: środa, 30 września 2009, 16:06 
Offline
Arcyrozmowny

Dołączył(a): czwartek, 13 września 2007, 14:05
Posty: 490
Lokalizacja: Poznań (powiedzmy ;))
Właściwie z obserwacji. Jest coraz mniej osób, przynajmniej w moim otoczeniu, które w kwestiach religijnych nie mają swojego zdania. Prawdę mówiąc najczęściej stają się ateistami, ale nie z "lenistwa" a z "dowodów naukowych", że pozwolę sobie użyć takich skrótów myślowych.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: środa, 30 września 2009, 16:28 
Tyle, że własne otoczenie nie jest miarodajne. ja musiałbym stwierdzić, że dominująca religia w Polsce są różne nurty pogaństwa. Żyje też tu paru agnostyków. Prawda, czy fałsz? :D


Góra
  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: środa, 30 września 2009, 17:38 
Offline
Arcyrozmowny

Dołączył(a): czwartek, 13 września 2007, 14:05
Posty: 490
Lokalizacja: Poznań (powiedzmy ;))
Ależ ja w życiu nie twierdzę, że moje gdybanie lub moje obserwacje są miarodajne :D
Zasadniczo to, co będzie się działo w życiu religijnym Polaków przez najbliższe 91 lat to tylko i wyłącznie gdybologia ;)


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: znajdźmy nieścisłości....
PostNapisane: środa, 30 września 2009, 17:44 
Offline
Stormborn
Avatar użytkownika

Dołączył(a): środa, 21 stycznia 2009, 23:39
Posty: 1844
Lokalizacja: Toronto, ON, Canada
Obserwuję wokół siebie masową laicyzację i kompletny brak zainteresowania religią z tendencją do łagodnego antyklerykalizmu. Nie widzę wpadania w żadne religijne czy ateistyczne skrajności.

_________________
Wicca - Zwięźle o religii funkcjonującej pod nazwą Wicca Tradycyjne. Miniportal wprowadzający w świat magii i w pojęcia typu kowen, inicjacja, rytuał, czarostwo.


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona

Wszystkie czasy w strefie UTC + 2 [czas letni (DST)]


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 8 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL